Polsko - greckie wyzwanie kulturowe.

Podsumowanie projektu

W terminie 19.02.-05.03.2022 r. młodzież Ekonomika wraz z opiekunami Iwoną Krzaczyńską i Anną Sorn Wodecką po raz kolejny przebywała w Grecji w nadmorskim kurorcie Tolo na Peloponezie. Tym razem celem wyjazdu nie było odbycie stażu lecz wzmocnienie kompetencji kluczowych 20 uczniów, w tym nauka języków obcych oraz nabycie nowych, niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Podczas spotkań z rówieśnikami prywatnej szkoły Theoritiko w Nafplio realizowany był program mobilności polegający głównie na budowaniu porozumienia pomiędzy uczniami, wzajemnym poznaniu dziedzictwa kulturowego Polski i Grecji oraz wzroście zmysłu inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowali pod okiem szefa kuchni typowe greckie dania: sos tzatziki, grecką sałatkę i kawę frappe. Brali udział w grach terenowych i zajęciach językowych ucząc się podstawowych zwrotów w języku greckim.

Był to intensywny czas pełen wycieczek i zwiedzania atrakcji turystycznych Peloponezu. Oprócz Aten i Kanału Korynckiego młodzież podziwiała starożytne miasto Mykeny, Skarbiec Artreusza, zwany potocznie Grobem Agamemnona, Epidauros, a w nim Sanktuarium Asklepiosa i antyczny teatr oraz Port Palea Epidavros w zatoce Vlassis. Duże wrażenie na uczestnikach projektu zrobiła Twierdza Palamidi w Nafplio, z której rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki na zatokę i twierdzę Bourtzi. Czas wolny to głównie spacery, korzystanie z uroków morza i plaży oraz poznawanie atrakcji turystycznych miejscowości Tolo. Organizację pobytu i opiekę merytoryczną zapewniła Oksana Wioska z ramienia touroperatora WhiteBlue Tour Service.

Po powrocie uczniowie dokonali podsumowania projektu, w trakcie którego opowiedzieli o pobycie, podzielili się wrażeniami i zwrócili uwagę na korzyści płynące z uczestnictwa w takich przedsięwzięciach szkoły. Spotkanie otworzyła pani Beata Fidor – dyrektor szkoły, która podziękowała uczniom i opiekunom za udany pobyt, przypomniała poprzednie projekty realizowane w Ekonomiku i wyraziła radość z nowych umiejętności zdobywanych przez uczniów za granicą. Po uroczystym wręczeniu certyfikatów uczestnictwa wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Warto nadmienić, że Ekonomik stale dba o jakość pracy i atrakcyjność procesu kształcenia poprzez realizację wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki uczestnictwu w innowacyjnych działaniach szkoła ma możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji kluczowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. Daje to możliwość poprawy oferty edukacyjnej, jej dostosowanie do wymogów europejskiego rynku pracy oraz uzyskania przez szkołę renomy instytucji nowoczesnej i dynamicznej.

W maju kolejna grupa młodzieży uda się na staż do Bolonii we Włoszech.

O projekcie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczęło realizację nowego projektu mobilnościowego pod nazwą „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych 20 uczniów, w tym nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia, aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizacja projektu przyczyni się do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów UE oraz wzmocnienie współpracy z zagranicznym partnerem - szkołą.

20 uczniów Szkoły (wraz z 2 opiekunami) wyjadą na 12 dniową mobilność do Grecji (w tym 10 dni zajęć merytorycznych), gdzie realizować będą program mający na celu wzajemne poznanie dziedzictwa kulturowego Polski i Grecji. Każdego dnia z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej realizować będą program mobilności i wspólnie brać udział w zajęciach formalnych i poza formalnych.

Udział w projekcie to dla uczniów szansa na podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności i doświadczenia. Pozwoli na wzrost zmysłu inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności, podniesienie samooceny, kompetencji interpersonalnych, osobistych (poziomu samooceny, poprawa wizerunku, poczucia własnej wartości, usamodzielnienia, umiejętności pracy w zespole). Dla uczniów to przede wszystkim szansa na podniesienie umiejętności językowych, wzrost konkurencyjności na rynku pracy, zwiększenia szans na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. Udział w zagranicznym projekcie na pewno zwiększy motywację uczniów do podejmowania działań związanych z nabywaniem umiejętności, rozwijaniem kompetencji, do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi uczestnikami projektu pozwoli na zwiększenie świadomości międzykulturowej, kształtowania postaw tolerancji i otwartości.

Projekt „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dofinansowanie projektu wynosi 149 332,00 PLN. Okres realizacji projektu: 30.09.2021 – 29.03.2022 r.


ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ.
Regulamin rekrutacji uczestników do projektu.