Pożegnanie absolwentów 2022r.

„Mądrość prawdziwa: sobą dobrze rządzić, czynić uważnie i w niczym nie zbłądzić” - tym przesłaniem otworzyła uroczystość Dyrektor ZSP nr 3 w Końskich Pani Beata Fidor. Podkreśliła, że nie tylko mądrość książkową, ale taką, która czyni człowieka lepszym starali się obecnym Absolwentom przekazywać nauczyciele.
„Miejcie zapał w marzeniach, a w czynach wytrwałość”, „Tego życzymy Wam z całego serca.” - w zakończeniu wystąpienia podkreśliła Pani Dyrektor.

Następnie głos zabrał Starosta Konecki Pan Grzegorz Piec, który gratulował uczniom osiągniętych wyników w nauce, życzył powodzenia na egzaminie maturalnym oraz trafnych przyszłych wyborów życiowych.

Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa Pan Waldemar Cisowski wręczył roczne stypendium na naukę w WSEPiNM dla Moniki Braski (kl. IVA) uczennicy z najwyższą średnią ocen w szkole 5.32.

W imieniu wychowawców pożegnała uczniów klas czwartych Pani profesor Marzena Andryszczyk.

Dyrektor Beata Fidor przedstawiła Złotych Absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich, którymi zostali:
Braska Monika (IVA) - średnia ocen: 5.32
Śmiechowski Mateusz (IVA) - średnia ocen: 5,23
Ślązak Olga (IVA) - średnia ocen: 5,15
Dębowska Klaudia (IVA) - średnia ocen: 5,08
Dziubińska Natalia (IVTGH) - średnia ocen: 5,08
Zmelonek Katarzyna (IVTGH) - średnia ocen: 5,07

Wielu uczniów osiągnęło wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Tym uczniom również gratulowała Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas czwartych.


Pani Dyrektor Listami Gratulacyjnymi wyraziła swoją wdzięczność za trud wychowania Rodzicom Absolwentów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Podziękowała również tym Rodzicom, którzy pracowali na rzecz szkoły, służyli swoją radą i wsparciem.

Nagrody otrzymali także uczniowie za działalność charytatywną, artystyczną, sportową, czy reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Atrakcyjne nagrody oraz słodkie upominki ufundowane zostały przez Radę Rodziców przy ZSP nr 3 w Końskich.

Część oficjalną zakończyło pożegnanie szkoły przez przedstawiciela Absolwentów Magdalenę Skonińską, która przypomniała różne momenty z czteroletniej nauki, podziękowała nauczycielom za życzliwość i otwarcie na uczniowskie problemy.

Po uroczystym zakończeniu nauki w ZSP Nr 3 w Końskich uczniowie klasy II TI pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki programem kabaretowym „Rodzice - partnerem szkoły, czyli wywiadówka w krzywym zwierciadle”. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem Pani Agnieszki Lipskiej.

Nastąpił najbardziej wzruszający moment - pożegnanie klas z wychowawcami. Tegoroczni Absolwenci to:
Klasa IV A- wychowawca Pani profesor Anna Konieczna - Milcarz
Klasa IV TI - wychowawca Pani profesor Grażyna Zbroja
Klasa IV TGH - wychowawca Pani profesor Marzena Andryszczyk.

„Zapewniamy, że drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze otwarte”- tak Absolwentów pożegnała Pani Dyrektor Beata Fidor.